Leeco Auto Import Service

Premie voor elektrische wagens

Familiebedrijf sinds 1994
+200 positieve reviews
+1.600 wagens geïmporteerd

Voorwaarden

De premie richt zich op particulieren, vzw's en deelmobiliteitsaanbieders. Zowel nieuwe als tweedehands voertuigen komen in aanmerking. Een tweedehandsvoertuig moet minimaal 3 jaar bij de vorige eigenaar zijn ingeschreven en mag maximaal 8 jaar geleden voor de eerste keer zijn ingeschreven. De premie geldt voor zero-emissievoertuigen die na 1 januari 2024 zijn ingeschreven, waaronder volledig elektrische voertuigen en voertuigen met brandstofcellen. Plug-in hybride wagens komen niet in aanmerking. De premie is specifiek bedoeld voor voertuigen bestemd voor personenvervoer (M1), goederenvervoer tot 3500 kg (N1) en zware micro-stadswagens (L7e-C). De aankoopprijs mag maximaal 40.000 euro incl. BTW bedragen, en de oorspronkelijke cataloguswaarde van een tweedehandsvoertuig mag niet hoger zijn dan 60.000 euro incl. BTW.

Procedure

Aanmeldingen moeten uiterlijk binnen 90 dagen na de ondertekening van de verkoopovereenkomst van het voertuig worden ingediend via een webapplicatie die beschikbaar zal worden gesteld op de desbetreffende webpagina. Voor voertuigen besteld vóór de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en na 25 september 2023, moet de aanmelding binnen 90 dagen na de bekendmaking plaatsvinden. Bewijsstukken dienen binnen 90 dagen na de inschrijving van het voertuig bij verkoop te worden afgeleverd. Na goedkeuring van de aanvraag door de overheid wordt de premie volledig uitbetaald.

Bedrag

De premie daalt jaarlijks met 1000 euro voor nieuwe wagens en 500 euro voor tweedehandswagens. De premie is tijdsgebonden, anticiperend op de verwachte prijsdalingen van elektrische wagens wanneer de tweedehandsmarkt zich ontwikkelt. Particulieren kunnen de premie maximaal één keer ontvangen, en de premie kan maximaal één keer per voertuig worden betaald.

Laten we samen je elektrische wagen importeren

Prijsofferte in 30 min.
Binnen 72 uur geïmporteerd
+6000 klanten gingen je voor