Leeco Auto Import Service

Privacy Policy

Privacy Policy
Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Leeco, Berkenlaan 37, Hechtel-Eksel 3941, België, e-mail: info@leeco.be, telefoon: +32 476 29 12 41 over het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( leeco.be). (de dienst"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, dient u de Service niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder: enige voorafgaande kennisgeving aan u en zal de herziene Privacybeleid op de Dienst. Het herziene beleid zal van kracht zijn 180 dagen vanaf het moment waarop de herziene Beleid is geplaatst in de Service en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd houdt in dat u akkoord gaat met de herziene Privacy Het beleid. We raden u daarom aan om periodiek bekijk deze pagina.

Information die wij verzamelen:
We zullen het volgende verzamelen en verwerken: persoonlijke informatie over u:
Naam
Email
Tel nr.

Hoe wij uw informatie gebruiken:
We zullen de informatie die we verzamelen gebruiken over u voor de volgende doeleinden:

Marketing/ Promoties
Recensies
Verzameling van feedback van klanten
Targeted advertising
Site beveiliging
Als we uw gegevens voor iets anders willen gebruiken doel, zullen wij u om toestemming vragen en zullen gebruik uw gegevens alleen bij het ontvangen van uw toestemming en dan, alleen voor het doel of de doelen voor die toestemming verlenen, tenzij wij daartoe verplicht zijn anders door de wet.

Hoe we uw informatie delen:
We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan een derde partij zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals beschreven onderstaand:

Advertentieservice
Marketingbureaus
Analyse
Gegevensverzameling en -proces
We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we alleen aan hen overdragen voor het doel waarvoor het is overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan van toepassing zijnde wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische Verwerken; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service in strijd is met eventuele rechten van derden. Als de Service of onze bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen met een ander bedrijf, uw informatie zal een van de activa die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw gegevens:
We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons voor 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of voor als zolang we het nodig hebben om de doeleinden te vervullen voor waarin het is verzameld zoals beschreven in deze Privacybeleid. Het kan zijn dat we bepaalde informatie voor langere periodes zoals: bijhouden / rapporteren in overeenstemming met toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraude preventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, geen van beide identificeert u (direct of indirect), kan zijn voor onbepaalde tijd opgeslagen.

Jou rechten:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kan het zijn dat u: een recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of ontvang een kopie van uw persoonlijke gegevens, beperken of bezwaar maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, vraag ons om te delen (overdragen) uw persoonlijke gegevens aan een andere entiteit, eventuele toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens verwerken, een recht om een ​​klacht in te dienen met een wettelijke bevoegdheid en dergelijke andere rechten zoals relevant kan zijn onder de toepasselijke wetgeving. Tot deze rechten uitoefenen, kunt u ons schrijven op: info@leeco.be. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om te verzamelen of de vereiste persoonsgegevens verwerken of de toestemming intrekken om hetzelfde te verwerken voor de vereiste doeleinden, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik maken van de diensten waarvoor uw gegevens werd gezocht.

Cookies Etc.
Voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze tracking technologieën, raadpleeg onze Cookie Policy.

Beveiliging:
De veiligheid van uw informatie is belangrijk om: ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofd gebruik te voorkomen wijziging van uw gegevens onder onze controle. Echter, gezien de inherente risico's, kan geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de beveiliging van alle informatie die u naar ons verzendt en u doet dit op eigen risico.

Klachten-/gegevensbeschermingsfunctionaris:
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw informatie die beschikbaar is bij ons, kunt u onze klachtenfunctionaris e-mailen op: Leeco, Berkenlaan 37, e-mail: info@leeco.be. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.